STATISTIKK PR. DATO

Det er 2403 linker og 745 kategorier i katalogen

Rogalandsguiden.no

I denne Log/Blog for Rogalandsguiden.no - Så vil du finne informasjon om de oppdateringer som er blitt gjennomført - eksempelvis - Nye linker og annet som måtte bli en del av denne siden.
I menyen finner du også link til "Bedriftsnytt", her vil vi publisere nyheter om bedrifter, bl.a. pressemeldinger osv...
Maskim

Nyheter nr.5 - 2021 Hellvik Gruppen AS overtar alle aksjene i Aalgaard Bygg AS

Hellvik Gruppen AS satser videre i utfordrende tider. Kjøper Aalgaard Bygg AS

Opprinnelig dato for pressemeldinger fra selskapene var rundt 20 juni. 2020

hellvik versus aalgaard bygg

Bildet viser fra venstre: Tore Vassvik (Økonomisjef Hellvik Gruppen), Svein Olav Aalgaard (Daglig leder Aalgaard Bygg) og Thor-Inge Thrana (Adm. dir. Hellvik Gruppen).

En viktig del av Hellvik Gruppen vekst strategi og en god match...

Som en del av vår strategi om ytterligere vekst satser vi for fullt videre. Aalgaard Bygg AS er en god match for sier Thor-Inge Thrana, adm. dir. i Hellvik Gruppen AS.

Så selv om det i forbindelse med den globale pandemien er utfordrende tider i bygg- og anleggsbransjen har Hellvik Gruppen AS og Aalgaard Bygg AS fortsatt stor tro på boligmarkedet i Rogaland.

Derfor satser Hellvik Gruppen AS videre og kjøper alle aksjene i Aalgaard Bygg AS. Det betyr at Hellvik Gruppen AS, som fra før har avdelinger i Stavanger, på Bryne og på Hellvik, utvider sitt lokale nedslagsfelt i regionen til også gjelde blant annet Gesdal og Sirdal.

Utfyller hverandre godt

- Det er ikke hver dag det skjer oppkjøp i denne bransjen, spesielt ikke i tider som dette. Men vi er et konsern som satser videre med en klar ambisjon om strategisk vekst. Dette oppkjøpet styrker markedsandelen vår i Rogaland, og vi øker tilstedeværelsen vår i områder hvor vi ikke har vært sterkt nok tilstede fram til nå. Selskapene utfyller hverandre godt, og det er derfor veldig gledelig at Aalgaard Bygg AS blir en del av Hellvik Gruppen AS. Vi ønsker alle medarbeiderne hjertelig velkommen, sier admin. dir Thor-Inge Thrana.

En stor dag for Aalgaard Bygg AS som med stolthet går inn i en ny tid...

Vi i Aalgaard Bygg AS er stolte og glade over å få en solid, nasjonal aktør som Hellvik Gruppen AS med på laget. Vi har gjennom flere år hatt jevn og god vekst, og vi har nå flere store og gode prosjekter på blokka. Derfor ser vi det som en betydelig fordel å ha en så erfaren og dyktig organisasjon som Hellvik Gruppen AS i ryggen i den videre satsingen. For oss er dette en stor dag, sier daglig leder og eier Svein Olav Aalgaard.

Aalgaard Bygg AS fortsetter driften som før

Gjennom det nye eierskapet vil Aalgaard Bygg AS få tilgang til Hellvik Gruppens kompetanse og ressurser, men den daglige driften av Aalgaard Bygg AS vil fortsette som før. Svein Olav Aalgaard vil gjennom salget av Aalgaard Bygg AS bli aksjonær i Hellvik Gruppen AS.

Aalgaard Bygg AS er lokalisert på Ålgård. Selskapet utvikler og bygger hus og fritidsboliger på Nord-Jæren og i Sirdal, med hovedtyngde i og rundt Ålgård. De siste årene har omsetningen i Aalgaard Bygg AS ligget på mellom 40 og 90 millioner kroner i året. Pågående prosjekter - pr. juni 2020 - inkluderer blant annet: Grødem Sjø på Randaberg og Starekvæven i Sirdal, samt Kodlidalen på Ålgård.

I tillegg til dette, er planleggingen i gang av Gartneritomten på Hana, en større utbygging med leiligheter, townhouses og rekkehus sentralt i Sandnes, samt boligfeltet Midtfjell på Ålgård. På Midtfjell er Aalgaard Bygg største aksjonær i Midtfjell Utbyggingsselskap AS som eier rettigheter til 900 fremtidige boliger på Ålgård.

Punktvis - litt om Hellvik Gruppen AS

  • Hellvik Gruppen AS ble etablert sommeren 2019, etter en fusjon på eiernivå mellom konsernene Hellvik Hus Gruppen AS og Gravdalgruppa AS.
  • Datterselskapene i Hellvik Gruppen SA driver virksomheter med kontorer i Førde, Bergen, Sotra, Stavanger, Bryne, Hellvik, Flekkefjord, Lyngdal, Søgne, Arendal, Jessheim og Vestby. I tillegg har konsernet en kjedevirksomhet som markedsmessig dekker store deler av Norge.
  • Hellvik Gruppen AS har 300 ansatte, og omsatte i 2019 for 900 millioner kroner.
  • Hellvik Hus ble stiftet i 1947 og er en av landets eldste ferdighusprodusenter. Etterkommerne etter grunnlegerne er majoritetseiere i konsernet.

Punktvis - litt om Aalgaard Bygg AS

  • Aalgard Bygg AS ble etablert i 2011, og holder til på Ålgård i Gjesdal kommune.
  • Selskapet utvikler, selger og bygger boliger på Nord-Jæren og fritidsboliger i Sirdal.
  • Aalgaard Bygg AS bruker mye tid og ressurser på å fremskaffe areal som senere kan bebygges ut, noe som har resultert i en bred portefølje av prosjekter.
  • Aalgaard Bygg AS har pr. juni 2020 åtte ansatte.

Link til Aalgaard Bygg AS sin presentasjonsside på Rogalandsguiden.no

 

Vennlig hilsen

Magne O.Skimmeland
Webmaster - Rogalandsguiden.no


Ref. til pressemeldinger / info funnet på Aalgard Bygg AS hjemmeside (aalgaardbygg.no) og Hellvik Gruppen AS (hellvikhus.no)

Continue reading
  110 Hits
Maskim

Nyheter nr.4 - 2021 Hörmann Norge AS overtar alle aksjene i Port Teknikk AS

For kort tid siden tok Hörmann Norge AS over alle aksjene i Port Teknikk AS

Opprinnelig dato for pressemeldinger fra selskapene var rundt 15.jan. 2021

Hörmann PortTeknikk

Bildet viser både Port Teknikk AS sitt bygg, samt fra venstre Svein Sørlie - daglig leder i Hörmann, og Steinar Håvarstein - daglig leder for Port Teknikk.

En ønsket transaksjon og eier endring...

Port Teknikk AS har over en lengre periode bygget en imponerende kompetanse som har gjort de til markedsleder på port og ståldører i Rogaland. Denne kompetansen samt fokuset på kvalitet i alt fra prosjektering, montering og etter-marked, passer perfekt inn i Hörmann konsernet. Vi er stolte og entusiastiske over å få Port Teknikk AS inn i Hörmann-familien, sier administrerende direktør i Hörmann Norge AS, Svein Sørlie.

Port Teknikk AS hadde en omsetning basert på den siste kjente regnskaps oversikt funnet på Proff for 2019 på 77 millioner kroner.  Port Teknikk AS vil som en del av Hörmann konsernet komme nærmere fabrikker og produktutviklingen. Samtidig som de vil beholde sin sterke tilknytning til Sandnes.

Vi kjenner som forhandler, godt til mange av Hörmann sine produkter, men som en del av konsernet vil vi få tilgang på den fulle bredden av et imponerende produktsortiment, sier tidligere eier og daglig leder av Port Teknikk, Steinar Håvarstein.

Godt år for begge firmaene i 2020

Både Hörmann og Port Teknikk legger, på tross av Covid-19, bak seg et godt 2020 og går inn i 2021 med rekordstore ordrereserver. Hörmann skal blant annet levere porter og lastesystemer til Postens nye terminaler i Tromsø, Førde og Kristiansand, samt til Salmars nye anlegg på Senja. Port Teknikk er på sin side valgt som leverandør av porter og ståldører til det nye universitetssykehuset (SUS) i Stavanger, en kontrakt som er verdt over 20 millioner kroner.


Link til Port Teknikk AS - Hörmann sin presentasjonsside på Rogalandsguiden.no

 

Vennlig hilsen

Magne O.Skimmeland
Webmaster - Rogalandsguiden.no


Diverse referanser brukt for innhold, input mv... Byggindustrien (bygg.no), Hörmann Norge AS (hoermann.no)

Continue reading
  110 Hits
Maskim

Nyheter nr.3 - 2021 NorDan ny hovedaksjonær i AS Rubicon

NorDan går inn som hovedaksjonær i AS Rubicon på Klepp i Rogaland

Opprinnelig dato for pressemeldinger fra selskapene var i tidsrommet 26. og 27. oktober 2020

nordan rubicon 2020

Fasadeentreprenøren AS Rubicon er det nyeste medlemmet av NorDan Gruppen. Oppkjøpet vil kunne styrke NorDan Norges satsning på produkter i aluminum.

Med sterk tilstedeværelse innen glass- og fasadeløsninger vil AS Rubicon bli et perfekt supplement til NorDans videre satsning på vinduer, dører og fasader i Hel Aluminium.

NorDan får etter transaksjonen en eierandel på 70 % i en av Rogalands ledende fasadeentreprenører, mens gründere og sentrale ansatte skal eie de resternde aksjene.

Selskapet vil etter gjennomført transaksjon skifte navn til NorDan Rubicon - ifølge pressemelding fra NorDan AS.

Litt mer om firmaene og bakgrunn for transaksjonen

  • AS Rubicon ble startet for 25 år siden av tre bransjekollegaer, og er i dag en betydelig leverandør av fasadeløsninger til større bygg på Sør-Vestlandet. Selskapet  omsatte for 150 millioner kroner i 2019, og har 55 ansatte pr. dato (des.2020). AS Rubicon står blant annet bak fasadeløsninger til flere kjente prosjekt i Stavanger regionen, bl.a. Stavanger Universitetssjukehus, Kjøpesenteret Herbarium, Finansparken og Hinna Park.
  • NorDan har i de siste årene utvidet sitt omfattende produktprogram innen smarte vinduer og dører til også omfatte aluminiumsprodukter, en satsing som har vært vellykket. Men, det er stadig flere kunder som etterspør montasje av NorDan sine produkter. Med å få AS Rubicon - navnet endres til NorDan Rubicon AS - som eget selskap på laget kan vi nå bli en komplett leverandør av aluminiumsprodukter, fasade, glass og takprodukter og samtidig sørge for gode totalleveranser, sier administrerende direktør Trond Magnar Unhammer i NorDan AS.

Daglig leder i AS Rubicon, Lars Mellerud, ser også mange synergier;

Vi har stor stor tro på at samarbeidet med NorDan vil være positivt for begge selskapene. NorDan har et nasjonalt salgsapparat som vil være en stor styrke for oss, og vi vil være en god spydspiss inn i de mer avanserte prosjektmarkedene for NorDan, hvor NorDan Rubicon blir selskapet som i fremtiden leverer komplette ferdig monterte glass og aluminiumsløsninger.

Han understreker at korona har ført til at selskapet har satset utenfor det de tidligere hadde som hjemmemarked, og at de har lykkes godt med dette.

Ingen av partene vil kommentere hvor mye eierandelen har kostet NorDan.


30.10.2020 publiserte Konkurransetilsynet på sine sider følgende:

Status - ferdig behandlet. Resultat - Ikke inngrep - dvs. godkjent.

NorDan AS (org.nr. 979 776 233) overtar indirekte kontroll over AS Rubicon (org.nr. 971 112 298) gjennom Rubicon Holding AS (org.nr. 924 847 131)

AS Rubicon endret navn i følge Brønnøysundregistrene / Foretaksregisteret 15.12.2020 til NorDan Rubicon AS

Link til NorDan Rubicon AS sine presentasjonsside på Rogalandsguiden.no

 

Vennlig hilsen

Magne O.Skimmeland
Webmaster - Rogalandsguiden.no


Diverse referanser brukt for innhold, input mv... Byggindustrien (bygg.no), NorDan gruppen (nordangruppen.no), Glass og Fasadeforeningen (glassportal.no)

Continue reading
  105 Hits
Maskim

Nyheter nr.2 - 2021 Plantasjen stenger ned butikker

Plantasjen har stengt butikken i Stavanger sentrum og Randaberg

31. desember stengte Plantasjen butikken i Stavanger sentrum og på Randaberg.

– Vi stengte butikken ved nyttår, men det er ikke noe dramatikk knyttet til det. I stedet vil vi satse mer på de store hagesentrene våre, sier Jørgen Haukås, driftssjef i Plantasjen Norge.

Butikken i Stavanger sentrum ble etablert i 2017 og hadde seks ansatte. Butikken på Randaberg ble etablert i 2016 og hadde fem ansatte.

Haukås ønsker ikke å si noe om hvordan butikken i Stavanger sentrum har gjort det økonomisk, men sier at stengingen er en del av en helhetsvurdering.

– Vi ser på alle butikkene våre og vurderer hva som er mest mulig optimalt, sier han.

plantasjen stavanger

Tomme butikklokaler der Plantasjen i Stavanger sentrum holdt til.


Regnskapstall fra Proff.no viser at Plantasjen Norge hadde et resultat før skatt på 131 millioner i 2019 (nyeste tall). Driftsinntektene var på 2,3 milliarder kroner.

Plantasjen i Stavanger sentrum og på Randaberg er nå slettet fra Rogalandsguiden.no

Vennlig hilsen

Magne O.Skimmeland
Webmaster - Rogalandsguiden.no


Hele saken er hentet fra Stavanger Aftenblad - som publiserte dette 26.01.2021 - Foto og Journalistikk ved Journalist Hilde Moi Østbø

Continue reading
  87 Hits
Maskim

Nyheter nr.1 - 2021 Erga Revisjon AS kjøper Grand Revisjon AS - Bryne

Erga Revisjon AS kjøper Bryne - firma

Erga Revisjon kjøper Grand Revisjon AS og oppretter med det avdeling på Bryne. Ser også etter andre oppkjøps-kandidater.

Det største uavhengige revisjonsselskapet i Sør-Rogaland, Erga Revisjon AS, kjøper opp Bryne-revisorene Grand Revisjon AS, - et selskap med fire ansatte.

Erga Revisjon AS ledes av statsautorisert revisor Sven Erga, som etablerte selskapet i 1998. Stavanger-selskapet har etter sammenslåingen 21 ansatte. (September 2020)

Erga ønsker ikke å si hvor mye det koster å overta Grand Revisjon AS. Grand Revisjon AS hadde inntekter på 6,5 milloner kroner i 2019, og et beskjedent årsresultat på 285 000 kroner.

Bilde revisor sven erga

Revisor Sven Erga satser lokalt og vil vokse ytterligere. Erga er blant annet styreleder i Stavanger Forum AS (2020)

Vil vokse

Erga Revisjon AS har de fleste kundene sine i Rogaland. Ambisjonen er å vokse ytterligere.

Naturlig spørsmål til Sven Erga - Betyr det at dere vil gjøre fler lokale oppkjøp?

Svaret fra Sven Erga - Du skal ikke se bort fra det. Kanskje vi ønsker å etablere oss i nordfylket også, der vi har flere kunder. Men ingenting er konkret per dato.

Godt resultat

Erga Revisjon AS har hatt gode økonomiske resultater de siste årene. Inntektene i fjor (2019) 33,3 millioner kroner, og med et resultet før skatt på knapt 8 miilioner. Selskapet har ikke langsiktig gjeld, og nesten ni millioner kroner på konto. Egenkapitalen er holdt lav, på én million kroner. Eierne tok utbytte på ca. 6 millioner kroner i 2019.

- Ja vi er tilfreds med de økonomiske resultatene våre. Min mor sa alltid at dersom du skal drive forretning, så bør man passe på å ha nok penger i banken til å betale lønningene i et halvt år framer, sier Erga.

Fortsatt uavhengig

Han er overbevist om behovet for lokale, uavhengige revisjonsselskaper.

- Jeg vil ikke kritisere de store kjedene, men det kan jo lett bli upersonlig og kundene får ofte flere medarbeidere å forholde seg til.

Covid-19 har ikke slått ut negativt for revisjonsselskapet.

-  Det er mange kunder som nå trenger hjelp. Vi har gitt en viss henstand på betaling til kunder som sliter, og selv om vi risikerer at enkelte kunder går konkurs, så vil tapene våre bli beskjedne. Jeg tror på en omsetning på over 40 millioner kroner nå etter denne fusjonen avslutter Erga.

Seks partnere i Erga Revisjon AS eier selskapet.

Under ser dere bilder av hjemmesidene til Grand Revisjon AS og Erga Revisjon AS slik de så ut da vi var innom nå i januar 2021

 Grand rev bilde1  Grand rev bilde2  Erga rev bilde3

Org.nr. 921 331 738 Grand Revisjon AS ble slettet etter fusjon med Org. nr. 980 024 679 Erga Revisjon AS ifølge Foretaksregisteret 09.12.2020

Grand Revisjon AS sin registrering på Rogalandsguiden.no - er endret til Erga Revisjon AS  Avd. Bryne - Nytt Org.nr. 977 474 868

Du finner presentasjonssiden med tlf.nr. / e-post osv.. på denne linken her: Erga Revisjon AS Avd. Bryne (Åpner i samme vindu)

Vennlig hilsen

Magne O.Skimmeland
Webmaster - Rogalandsguiden.no


Mye av overnevnte informasjon er hentet fra E24 - som publiserte dette 2. september 2020, samt Brønnøysund - Foretaksregisteret.

Continue reading
  174 Hits

Nyeste Sider

Populære Sider

Bruker vurderte sider

Rogalandsguiden.no

Hjelper deg med å finne ressurser i Rogaland.

Dagens dato:

Rogalandsguiden.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Rogalandsguiden.no sine sider. / Rogalandsguiden.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Rogalandsguiden.no website.