STATISTIKK PR. DATO

Det er 2403 linker og 745 kategorier i katalogen

Rogalandsguiden.no

I denne Log/Blog for Rogalandsguiden.no - Så vil du finne informasjon om de oppdateringer som er blitt gjennomført - eksempelvis - Nye linker og annet som måtte bli en del av denne siden.
I menyen finner du også link til "Bedriftsnytt", her vil vi publisere nyheter om bedrifter, bl.a. pressemeldinger osv...
Maskim

Nyheter nr.1 - 2021 Erga Revisjon AS kjøper Grand Revisjon AS - Bryne

Erga Revisjon AS kjøper Bryne - firma

Erga Revisjon kjøper Grand Revisjon AS og oppretter med det avdeling på Bryne. Ser også etter andre oppkjøps-kandidater.

Det største uavhengige revisjonsselskapet i Sør-Rogaland, Erga Revisjon AS, kjøper opp Bryne-revisorene Grand Revisjon AS, - et selskap med fire ansatte.

Erga Revisjon AS ledes av statsautorisert revisor Sven Erga, som etablerte selskapet i 1998. Stavanger-selskapet har etter sammenslåingen 21 ansatte. (September 2020)

Erga ønsker ikke å si hvor mye det koster å overta Grand Revisjon AS. Grand Revisjon AS hadde inntekter på 6,5 milloner kroner i 2019, og et beskjedent årsresultat på 285 000 kroner.

Bilde revisor sven erga

Revisor Sven Erga satser lokalt og vil vokse ytterligere. Erga er blant annet styreleder i Stavanger Forum AS (2020)

Vil vokse

Erga Revisjon AS har de fleste kundene sine i Rogaland. Ambisjonen er å vokse ytterligere.

Naturlig spørsmål til Sven Erga - Betyr det at dere vil gjøre fler lokale oppkjøp?

Svaret fra Sven Erga - Du skal ikke se bort fra det. Kanskje vi ønsker å etablere oss i nordfylket også, der vi har flere kunder. Men ingenting er konkret per dato.

Godt resultat

Erga Revisjon AS har hatt gode økonomiske resultater de siste årene. Inntektene i fjor (2019) 33,3 millioner kroner, og med et resultet før skatt på knapt 8 miilioner. Selskapet har ikke langsiktig gjeld, og nesten ni millioner kroner på konto. Egenkapitalen er holdt lav, på én million kroner. Eierne tok utbytte på ca. 6 millioner kroner i 2019.

- Ja vi er tilfreds med de økonomiske resultatene våre. Min mor sa alltid at dersom du skal drive forretning, så bør man passe på å ha nok penger i banken til å betale lønningene i et halvt år framer, sier Erga.

Fortsatt uavhengig

Han er overbevist om behovet for lokale, uavhengige revisjonsselskaper.

- Jeg vil ikke kritisere de store kjedene, men det kan jo lett bli upersonlig og kundene får ofte flere medarbeidere å forholde seg til.

Covid-19 har ikke slått ut negativt for revisjonsselskapet.

-  Det er mange kunder som nå trenger hjelp. Vi har gitt en viss henstand på betaling til kunder som sliter, og selv om vi risikerer at enkelte kunder går konkurs, så vil tapene våre bli beskjedne. Jeg tror på en omsetning på over 40 millioner kroner nå etter denne fusjonen avslutter Erga.

Seks partnere i Erga Revisjon AS eier selskapet.

Under ser dere bilder av hjemmesidene til Grand Revisjon AS og Erga Revisjon AS slik de så ut da vi var innom nå i januar 2021

 Grand rev bilde1  Grand rev bilde2  Erga rev bilde3

Org.nr. 921 331 738 Grand Revisjon AS ble slettet etter fusjon med Org. nr. 980 024 679 Erga Revisjon AS ifølge Foretaksregisteret 09.12.2020

Grand Revisjon AS sin registrering på Rogalandsguiden.no - er endret til Erga Revisjon AS  Avd. Bryne - Nytt Org.nr. 977 474 868

Du finner presentasjonssiden med tlf.nr. / e-post osv.. på denne linken her: Erga Revisjon AS Avd. Bryne (Åpner i samme vindu)

Vennlig hilsen

Magne O.Skimmeland
Webmaster - Rogalandsguiden.no


Mye av overnevnte informasjon er hentet fra E24 - som publiserte dette 2. september 2020, samt Brønnøysund - Foretaksregisteret.

Continue reading
  174 Hits

Nyeste Sider

Populære Sider

Bruker vurderte sider

Rogalandsguiden.no

Hjelper deg med å finne ressurser i Rogaland.

Dagens dato:

Rogalandsguiden.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Rogalandsguiden.no sine sider. / Rogalandsguiden.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Rogalandsguiden.no website.